Zasady korzystania z serwisu

Wersja 1.0 z dnia 26 kwietnia 2021

Nasze warunki

Niniejsze warunki użytkowania (Warunki) stanowią warunki, na podstawie których Państwo (Użytkownik) możecie korzystać z naszej witryny internetowej Crezu.pl (Witryna). Korzystanie z Witryny obejmuje między innymi odwiedzanie, przeglądanie lub podawanie danych osobowych w celu zarejestrowania się w celu korzystania z Witryny.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Pobieranie lub drukowanie kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości jest dozwolone. Są Państwo odpowiedzialni za upewnienie się, że znana jest Państwu treść niniejszych Warunków i ich wpływ na korzystanie z Witryny.

Korzystając z Witryny, potwierdzają Państwo, że akceptują niniejsze Warunki i zgadzają się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami, prosimy o opuszczenie naszej Witryny i powstrzymanie się od korzystania z naszych usług.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny. Prosimy również o zapoznanie się ze szczegółami naszej Polityki plików cookie w odpowiedniej zakładce, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie. Dla wygody, zarówno nasza Polityka prywatności, jak i nasza polityka plików cookie są włączone do tego dokumentu.

Nasza firma

Crezu jest nazwą handlową firmy Fininity Ltd., zarejestrowanej w Estonii (nr identyfikacyjny 14523902), z siedzibą w Tallinie, pod adresem ul. Tartu 84a, Tallinn, 10112, Estonia.

Nasze usługi

Crezu.pl jest własnością i jest zarządzana przez Finnity Ltd.

Nie jesteśmy pożyczkodawcą ani dostawcą. Dlatego nigdy bezpośrednio nie zapewniamy Państwu finansowania. Oferujemy usługę znajdywania pożyczek online. Przedstawiamy Państwu pożyczkodawców lub dostawców usług finansowych. Składając wniosek przez naszą Witrynę, wyrażają Państwo zgodę, aby Fininity Ltd dopasowało Państwa zgłoszenie do jednego z pożyczkodawców lub dostawców w naszej sieci. Następnie w czasie rzeczywistym udostępniamy Państwa wniosek jednemu lub kilku naszym pożyczkodawcom lub dostawcom, w zależności od ich kryteriów udzielania pożyczki, do czasu, gdy jeden z naszych pożyczkodawców lub dostawców zaakceptuje Państwa wniosek lub wszyscy pożyczkodawcy i dostawcy odmówią przyjęcia Państwa wniosku. Jeśli pożyczkodawca lub dostawca zdecyduje się rozpatrzyć Państwa wniosek pozytywnie, zostaniecie Państwo przekierowani na stronę w witrynie internetowej pożyczkodawcy lub dostawcy. (Jeśli pożyczkodawca lub usługodawca nie działa online, możemy przedstawić zrzut ekranu, który zawiera informacje i dane kontaktowe dotyczące pożyczkodawcy lub dostawcy, który akceptuje Państwa wniosek).

We wszystkich przypadkach przekierujemy Państwa tylko do pożyczkodawcy lub dostawcy, który przejrzał Państwa wniosek i zaakceptował go na podstawie przekonania, że może udzielić Państwu pożyczki. Pożyczkodawca lub Dostawca może zapłacić nam prowizję od takiego przekierowania.

Nigdy nie będą Państwo zobowiązani do zaciągnięcia pożyczki od jakiegokolwiek Dostawcy. Zalecamy uważne przeczytanie warunków każdego pożyczkodawcy lub dostawcy, aby podjąć świadomą decyzję, czy ich oferta jest dla Państwa odpowiednia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z Pożyczkodawcą lub Dostawcą przed wyrażaniem zgody na zawarcie z nimi jakiejkolwiek umowy pożyczki.

Wszelkie informacje o kwotach gotówki dostępnych do zaciągnięcia pożyczki, okresach spłaty lub stopach procentowych podane na stronach internetowych pożyczkodawcy lub dostawcy są podane wyłącznie jako przykładowe dane dotyczące oferowanych produktów. Te reprezentatywne przykłady nie stanowią wyceny ani oferty, którą faktycznie zaoferuje Państwu pożyczkodawca lub dostawca. Dlatego nie są gwarantowane i nie mogą być traktowane jako promesa.

Ponieważ nigdy nie udzielamy Państwu żadnych pożyczek ani nie świadczymy bezpośrednio usług finansowych, wszelkie reprezentatywne przykłady stawek na stronach internetowych pożyczkodawcy lub dostawcy są całkowicie poza naszą kontrolą. Ponadto decyzja o zaoferowaniu jakiejkolwiek pożyczki należy do pożyczkodawcy lub dostawcy; nigdy nie mamy żadnej kontroli ani nie mamy wpływu na decyzję o udzieleniu lub wstrzymaniu pożyczki.

Pożyczkodawca lub Dostawca przeprowadzi ocenę Państwa sytuacji przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub przedłużeniem oferty. Może, ale nie musi, obejmować to pełną ocenę Państwa przeszłej i obecnej historii kredytowej.

Dostęp do strony

Zezwalamy na tymczasowy dostęp do Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, wycofania lub opóźnienia usługi świadczonej przez Witrynę bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność Witryny w dowolnym momencie, przez jakikolwiek okres lub z jakiegokolwiek powodu.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do części lub całości Witryny dla zarejestrowanych użytkowników.

Dokładność informacji

Fininity Ltd w żaden sposób nie potwierdza, że informacje zawarte na naszej Witrynie są zweryfikowane, wyczerpujące, dokładne lub kompletne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność informacji zawartych na tej Witrynie ani za skutki polegania na tych informacjach przez jakąkolwiek osobę.

Zamierzamy regularnie aktualizować naszą Witrynę. W dowolnym momencie możemy dodawać, zmieniać lub usuwać jej zawartość. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Witryny lub wyłączyć go na czas nieokreślony.

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania zmian w Witrynie i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Są Państwo odpowiedzialni za regularne przeglądanie Warunków korzystania z naszej Witryny. Korzystanie z tej strony internetowej po opublikowaniu zmian oznacza akceptację zmodyfikowanych Warunków.

Odnośniki zewnętrzne

Wszelkie odnośniki do innych witryn lub zasobów osób trzecich są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych zasobów lub witryn. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą Państwo ponieść w wyniku ich używania.

Dozwolone użycie

Mogą Państwo używać naszego formularza iframe i witryny internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie wyrażamy zgody na korzystanie z naszej Witryny i/lub formularza:

  • W jakikolwiek sposób, który narusza lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawa lub przepisy.
  • W jakikolwiek sposób, który jest nieuczciwy lub niezgodny z prawem, lub który powoduje jakiekolwiek nieuczciwe lub niezgodne z prawem skutki.
  • do przesyłania za pośrednictwem formularza jakichkolwiek zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych treści.
  • do przesyłania za pośrednictwem formularza jakichkolwiek wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania lub czegokolwiek innego, co ma na celu zakłócanie, przerywanie lub uszkadzanie normalnych procedur operacyjnych komputera.

Odpowiedzialność

W zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, wykluczamy naszą odpowiedzialność za wszelkie gwarancje, oświadczenia, warunki lub inne zasady, które mogą mieć zastosowanie do tej Witryny lub jakiejkolwiek treści na niej, zarówno wyrażone wprost, jak i domniemane.

Nie gwarantujemy, że jakikolwiek pożyczkodawca lub dostawca rozpatrzy pozytywnie jakikolwiek indywidualny wniosek o pożyczkę. Może to być bezpośrednim lub pośrednim skutkiem różnych czynników, w tym awarii systemów, problemów, których nie można przewidzieć lub które są poza naszą kontrolą lub poza kontrolą pożyczkodawcy lub usługodawcy, lub nieprawidłowo przekazanych informacji.

O ile nie dopuściliśmy się zaniedbania, nie działaliśmy niezgodnie z niniejszymi Warunkami lub nie jest to wymagane przez prawo polskie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą Państwo ponieść. Jeśli nie użyją Państwo naszego formularza z należytą starannością i zgodnie z niniejszymi warunkami lub jeśli odkryjemy lub zostaniemy powiadomieni, że użyli Państwo naszego formularza w nieuczciwy sposób, wraz z pożyczkodawcą lub dostawcą zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa opłatą za wszelkie uzasadnione koszty, które możemy ponieść, podejmując działania mające na celu odzyskanie wszelkich kwot należnych z tego tytułu i zablokowanie możliwości korzystania z formularza.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi wszelkie prawa do baz danych, prawa do know-how, prawa i patenty dotyczące wynalazków (we wszystkich przypadkach, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, w tym wszystkie prawa do ubiegania się o rejestrację), prawa do projektów i wszystkie inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej w dowolnej jurysdykcji, do jakichkolwiek treści, informacji pisemnych, materiałów, procesów lub danych zawartych w tej Witrynie należą do Fininity Ltd lub ich licencjonowanego źródła. Wszelkie prawa Fininity Ltd do takich praw własności intelektualnej są niniejszym zastrzeżone.

Mają Państwo prawo do wydruku kopii i pobrania fragmentów dowolnej strony (stron) z Witryny i zachowania ich do użytku osobistego.

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów Witryny. Zabrania się używania jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów audio lub wideo ani jakiejkolwiek grafiki oddzielnie od jakiegokolwiek tekstu.

Sprawdzanie klienta

Po złożeniu wniosku pożyczkodawca lub dostawca może użyć biur informacji kredytowej i odpowiednich agencji ds. zapobiegania oszustwom, aby poinformować o odpowiednich decyzjach. Ponieważ zapytania o historię kredytową i do biura informacji kredytowej pomagają w zapobieganiu akceptowania nieuczciwych wniosków, prosimy o wyrażenie zgody na takie wykorzystanie danych i zapewnienie ochrony Państwa tożsamości.

Zobowiązani są Państwo zawsze podawać dokładne i prawdziwe informacje. Wprowadzające w błąd informacje będą traktowane jako świadome naruszenie niniejszych Warunków. Jest prawdopodobne, iż naruszy to również jakąkolwiek umowę z pożyczkodawcą lub dostawcą. Świadome podawanie wprowadzających w błąd informacji może skutkować postawieniem zarzutów karnych.

Jeśli jakiekolwiek osoby trzecie zostały upoważnione przez Państwa do działania w Państwa imieniu, wszelkie informacje przekazane przez takie osoby trzecie będą wiążące ze wszystkimi wynikającymi z tego dla Państwa skutkami. Jeśli zdecydujecie się Państwo złożyć wspólny wniosek o finansowanie lub pożyczkę za pośrednictwem Witryny, każda ze stron będzie traktowana jako klient działający za zgodą drugiej strony. Jeżeli jedna ze stron wspólnego wniosku bierze udział w i otrzymuje korespondencję, należy przyjąć, że cała komunikacja odbywa się z obiema stronami.

Będziemy przetwarzać tylko informacje o Państwu (w tym między innymi, ale nie tylko, informacje o Państwa wizytach na naszej Witrynie), zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Witryny i formularza, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. W związku z tym gwarantują Państwo również, że wszystkie podane przez Państwa dane i informacje są prawdziwe i dokładne.

Metody komunikacji

Możemy komunikować się z Państwem telefonicznie, SMS-em, pocztą, e-mailem i/lub automatycznymi wiadomościami, aby dostarczać powiadomienia dotyczące Państwa wniosku, informacji i/lub usług, które mogą Państwa zainteresować.

Jurysdykcja

Witryna i formularz są obsługiwane i kontrolowane w Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsze Warunki wraz z wszelkimi zobowiązaniami pozaumownymi wynikającymi z niniejszych Warunków lub w związku z nimi podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Korzystając z Witryny, nieodwołalnie zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

Usuwanie Państwa danych osobowych

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do bycia zapomnianym i poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych, prosimy o odwiedzenie strony Usuń swoje dane lub wysłanie e-maila na adres compliance@crezu.net .

Skargi

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi zawsze spełniały Państwa oczekiwania. Jeśli jednak chcą Państwo złożyć formalną skargę, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres compliance@crezu.net.