Dodatek do gazu 2023 Polska: dofinansowanie i dopłaty

Data publikacji Data publikacji: 07.03.2023
Edytowane Edytowane: 18.10.2023
Czas czytania Czas czytania: 14 min
wyświetleń 0 wyświetleń

Dodatek do gazu 2023 to dofinansowanie obejmujące m.in gospodarstwa domowe. Dowiedz się, ile wynosi dopłata do ogrzewania gazem ziemnym w 2023 roku oraz kiedy należy złożyć wniosek.

Dodatek do gazu Polska

Dofinansowanie do gazu ziemnego 2023 - na czym polega?

Dofinansowanie do gazu ziemnego w 2023 roku ma pomóc chronić odbiorców gazu przed bardzo dużymi podwyżkami cen tego surowca w tym roku. Chronione są głównie osoby, które zarabiają najmniej i mają trudności z regularną spłatą coraz wyższych rachunków za gaz. Jako firma specjalizująca się w finansach osób prywatnych, oferująca sprawdzone pożyczki online, jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi inicjatywami podejmowanymi przez rząd, które mają chronić portfele Polaków. Należą do nich między innymi dopłaty za gaz.

Zgodnie z najnowszymi przepisami (ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu[1]), w 2023 roku zamrożono ceny gazu utrzymując je na poziomie cen z 2022 roku.

Oznacza to, że przez cały 2023 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia, maksymalną ceną gazu oferowaną przez sprzedawców względem odbiorców końcowych będzie 200,17 zł za 1 MWh. Odbiorcy końcowi, którzy kwalifikują się do tej dopłaty to gospodarstwa domowe oraz podmioty wrażliwe (szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kulturalne, szpitale).

Dodatek osłonowy w 2022 roku był jednym z elementów Tarczy Inflacyjnej, której celem była pomoc najuboższym gospodarstwom domowym. Jednym z działań wynikających z Tarczy była rekompensata wzrostów cen gazu ziemnego, energii i ogrzewania, jakie miały miejsce w 2022 roku. Na ten cel przeznaczono 4,7 mld złotych z budżetu państwa.

Większy dodatek osłonowy mogły otrzymać osoby, które do ogrzewania wykorzystywały paliwa stałe. Te gospodarstwa domowe co do założenia ustawodawcy, mogły być uznawane za najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym.

Co zrobić, aby otrzymać dodatek osłonowy - dofinansowanie za gaz?

O dodatek osłonowy na gaz w 2023 roku można było ubiegać się pod koniec ubiegłego roku. Przysługuje on tym gospodarstwom domowym, które spełniają następujące kryteria:

 • jednoosobowe gospodarstwa domowe, których przeciętny miesięczny dochód wynosi 2100 zł,
 • wieloosobowe gospodarstwa domowe, w których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę wynosi 1500 zł.

W obu przypadkach obowiązuje zasada złotówki za złotówkę, zgodnie z którą można wypłacić dodatek gospodarstwom, które przekraczają kwotę maksymalnego dochodu, obliczając wysokość dofinansowania, jako wysokość różnicy między kwotą, jaką wynosi dopłata za gaz a kwotą, o którą został przekroczony wspomniany wyżej miesięczny dochód. Dzieje się tak do momenty, aż wysokość dodatku będzie niższa niż 20 zł.

Pod uwagę brany jest dochód z poprzedniego roku kalendarzowego, bez uwzględniania zasiłku pielęgnacyjnego i rodzinnego.

Ile wynosi doplata do gazu w 2023 roku?

Osoby, które złożyły odpowiedni do dopłaty do gazu wniosek o dofinansowanie mogły otrzymać podstawową lub podwyższoną kwotę dodatku osłonowego.

Dofinansowania mogą oczekiwać także osoby, które posiadają inne źródła ogrzewania swojego domu lub mieszkania (np. kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, kominek i nie tylko). Aby móc otrzymać dodatek rządowy, należy upewnić się, że posiadane źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.

Taki wniosek może zostać następnie zweryfikowany przez urzędników gminnych. Jeśli podane we wniosku źródło ogrzewania nie uzyska wpisu do CEEB, ale gospodarstwo domowe spełnia pozostałe kryteria, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku.

Podstawowa kwota dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 1150 zł (gospodarstwo domowe składające się z min. 6 osób),
 • 850 zł (gospodarstwo domowe składające się z 4-5 osób),
 • 600 zł (gospodarstwo domowe składające się z 2-3 osób),
 • 400 zł (gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby).

Podwyższona kwota dodatku wynosi rocznie:

 • 1437,50 zł (gospodarstwo domowe składające się z min. 6 osób),
 • 1062,50 zł (gospodarstwo domowe składające się z 4-5 osób),
 • 750 zł (gospodarstwo domowe składające się z 2-3 osób),
 • 500 zł (gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby).

Ten dodatek będzie pomocny dla wielu najuboższych gospodarstw domowych, które nie radzą sobie z comiesięcznymi wydatkami. O ile nie mogą one liczyć na uzyskanie pożyczek bankowych, jako dodatkowego zastrzyku gotówki w razie nieprzewidzianych wydatków, o tyle dostępne są dla nich także inne formy finansowanie, takie jak chwilówka za darmo dla nowych klientów czy chwilówki bez BIK, dla osób ze złą historią kredytową. Więcej o sprawdzonych pożyczkach online znajdziesz na stronie Crezu.

Refundacja poniesionych kosztów VAT dla gospodarstw domowych w 2023 roku

W 2022 roku stawka VAT na gaz została obniżona do 0%. Był to efekt tzw. Tarczy Antyinflacyjnej[2], która powstała wskutek gwałtownych podwyżek cen wywołanych galopującą inflacją, kryzysem energetycznym oraz ekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie. Chociaż polskie gospodarstwa domowe przez cały 2022 rok korzystały z ulgi VAT, od 1 stycznia 2023 roku stawka VAT wróciła do poziomu z 2021 roku, czyli do 23%. Tak duża podwyżka cen gazu stałaby się dużym obciążeniem dla wielu polskich rodzin.

Rząd zdecydował więc o tym, aby przyznać specjalny dodatek do gazu gospodarstwom domowym osiągającym najniższe dochody - według resortu klimatu i środowiska jest to jedynie 300 000 gospodarstw domowych (z nieco ponad 13,8 mln). Ten dodatek to refundacja poniesionych kosztów VAT.

Kryteria dochodowe, które należy spełnić, aby uzyskać refinansowanie, wynoszą:

 • 1500 zł na osobę dla wieloosobowego gospodarstwa domowego,
 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Srednia krajowa 2023 nie stanowi miary kryterium wyboru gospodarstw domowych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać zwrot VAT - niezbędne dokumenty

O zwrot nadpłaconego podatku VAT można ubiegać się przez cały rok 2023. Jeśli dane gospodarstwo domowe spełnia powyższe warunki dochodowe, można przystąpić do kolejnych kroków.

 • Wymagane jest także przedstawienie opłacenia pierwszej faktury za gaz.
 • Najważniejsze jednak jest wypełnienie odpowiedniego wniosku o refundację podatku VAT, który powinno się złożyć w swoim urzędzie gminy czasie do 30 dni od momentu otrzymania faktury za gaz.

Do wniosku o refundację faktury VAT należy dołączyć:

 • umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • fakturę będącą potwierdzeniem dostarczenia gazu do odbiorcy,
 • dowodu opłacenia faktury.

Odpowiedni wniosek, wymagany do złożenia refundacji VAT w 2023 roku można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wniosek ma kilka stron, które należy starannie wypełnić podając takie dane, jak: imię i nazwisko osoby wnioskującej do dodatek gazowy, obywatelstwo i numer PESEL wnioskodawcy, dane dowodu osobistego, adres zamieszkania i dane kontaktowe, a także numer konta bankowego, na który ma zostać przesłana refundacja podatku VAT.

Co istotne, przyznanie zwrotu podatku VAT przez gminę nie wymaga wydawania osobnej decyzji. Decyzją urzędu objęte są jedynie: uchylenie i zmiana wysokości zwrotu VAT, odmowa przyznania zwrotu nadpłaconego podatku VAT lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego zwrotu podatku VAT.

Kto może otrzymać dodatek do gazu sieciowego?

Dodatek do gazu sieciowego to specjalny system rekompensat. Mogą otrzymać go gospodarstwa domowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (wskazane ustawą), których zadaniem jest dostarczanie ciepła do lokali. Aby można było uzyskać taki dodatek w 2022 roku, należało potwierdzić fakt korzystania z gazowego ogrzewania mieszkania i domu wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków[3] w terminie od momentu wejścia w życie ustawy lub później.

Jakie dofinansowanie na zakup gazu można otrzymać w 2023 roku?

Po pierwsze, w 2023 roku zamrożono maksymalną cenę gazu na poziomie 200,17 zł/MWh. Dodatkowo zamrożono też wysokość opłat dystrybucyjnych. Ochroną taryfową zostały objęte:

 • gospodarstwa domowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty,
 • podmioty wrażliwe - szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje pozarządowe, kościoły, jednostki opieki zdrowotnej i społecznej, centra kultury i instytucje kulturalne.

Zamrożenie cen gazu nie zależy od progów dochodowych.

Po drugie, najuboższe gospodarstwa domowe, które korzystają z gazu do ogrzania domów i mieszkań, mogą wnioskować o refundację poniesionych kosztów VAT. W tym przypadku należy spełnić odpowiednie kryterium dochodowe (1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych). Kwota zwrotu zależy od kwoty, jaka widnieje na miesięcznej fakturze za gaz.

Po trzecie, odpowiednie przedsiębiorstwa, które mogłyby zostać dotknięte przez zamrożenie cen czy opłat dystrybucyjnych, uzyskają od rządu stosowną rekompensatę.

Gospodarstwa domowe, które złożyły odpowiedni wniosek w 2022 roku mogły uzyskać następujące dofinansowanie gazu:

 • 500 zł - dla gospodarstw, w których głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany gazem LPG,
 • 1000 zł - dla gospodarstw korzystających z kotłów na paliwo stałe, kominków, ogrzewaczy powietrza, pieców kaflowych itp.
 • 2000 zł - dla gospodarstw korzystających z kotłów olejowych.
 • 3000 zł - dla gospodarstw, w których głównym źródłem ciepła są kotły na paliwo stałe zasilane biomasą lub peletem drzewnym (oprócz drewna kawałkowego).

Dopłata do gazu gdzie złożyć wniosek?

Początkowo zakładano, że termin na składanie wniosku o dopłatę do gazu mija 31 października 2022 roku. Taki wniosek można było złożyć na dwa sposoby - w urządzenie gminy lub przez Internet. Wszystkie gospodarstwa domowe, które złożyły wniosek na czas i został on zaakceptowany, otrzymały dopłatę na początku grudnia.

Okazało się jednak, że dopłata do gazu cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że nie wszystkie wnioski złożone w terminie mogły zostać rozpatrzone w 2022 roku. Gospodarstwa domowe, które nie uzyskały dofinansowania w 2022 roku, mogą wciąż otrzymać je do końca 2023 roku.

Ile wynosi dofinansowanie do gazu w Polsce w 2023 roku?

Dofinansowanie zakupu gazu LPG

W ubiegłym roku gospodarstwa domowe, które wykorzystywały ogrzewanie gazowe LPG mogły korzystać z przygotowanej dla nich dopłaty. Jednorazowo można było otrzymać do 500 zł na jedno gospodarstwo domowe. Co ważne, nie trzeba było spełniać żadnego kryterium dochodowego, ani nawet posiadać zameldowania w danej nieruchomości.

Wniosek można było złożyć udając się do urzędu gminy, pocztą lub przez Internet (przez ePUAP). Nabór wniosków został zakończony 30 listopada 2022 roku. Jeśli dana osoba otrzymała jednak dodatek na zakup gazu LPG nie mogła już uzyskać dodatku węglowego.

Dofinansowanie zakupu ciepłej wody, elektryczności i ogrzewania

Podwyżki cen dotykają wielu Polaków. To ile kosztuje 1 kwh energii elektrycznej w Polsce wciąż nurtuje wielu konsumentów, a rosnące ceny surowców bezpośrednio nakręcają już i tak wysoką inflację.

Rząd oferuje różne rodzaje dopłaty do gazu dla firm - podmiotów sprzedających ciepło. Mogą one liczyć na rekompensatę części przychodów, które nie trafią do nich z kieszeni odbiorców, objętych zamrożeniem cen gazu.

1 października 2022 roku wszedł w życie system kolejnych rekompensat, obejmujących rachunki za ciepłą wodę i ogrzewanie. Zgodnie z założeniami, do końca kwietnia 2023 roku ceny nie mogą wzrosnąć powyżej poziomu 42%. Podobne progi mają objąć także ciepło systemowe.

To nie koniec dodatków i rekompensat, na jakie mogą liczyć polskie gospodarstwa domowe. 1 lutego 2023 roku minął termin składania wniosków o dodatek elektryczny. Przysługują one osobom, które zawarły umowę na dostarczanie energii elektrycznej. W sumie można otrzymać od 1000 do 1500 zł. Wymagane jest nie tylko złożenie wniosku, ale także zaświadczenia o rocznym zużyciu prądu. Taki dodatek ma objąć 800 tysięcy gospodarstw domowych i wynieść 1 mld zł.

Kto może otrzymać dodatek? Dofinansowaniem są objęte gospodarstwa domowe, których zużycie prądu w 2021 roku nie przekroczyło 5 mWh - otrzymają wtedy dodatek 1000 zł. Gospodarstwa, których zużycie przekroczyło 5 mWh otrzymają 1500 zł. Dodatek jest wypłacany przez gminy do końca marca 2023 roku.

Kto jeszcze otrzyma dopłaty do gazu? Na liście są też piekarnie i cukiernie

Oprócz gospodarstw domowych, dopłaty do gazu mogą uzyskać także tzw. podmioty wrażliwe. Należą do nich organizacje pozarządowe, szkoły, szpitale, wspólnoty mieszkaniowe, muzea i nie tylko. Również i w tym przypadku ustawa zakłada utrzymanie maksymalnych cen gazu ziemnego na tym samym poziomie, który jest oferowany odbiorcom taryfowym.

Czy to oznacza, że przedsiębiorstwa, które sprzedają gaz poniosą straty związane z koniecznością obniżenia cen tak wielu podmiotom? Aby temu przeciwdziałać, rząd ogłosił specjalne rekompensaty finansowe, którymi mają być objęte przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają gaz do odbiorców objętych dopłatami. Przedsiębiorstwa mogą więc liczyć na rekompensatę poniesionych przez nie realnych kosztów. W planach są także rządowe rekompensaty dla opłat dystrybucyjnych.

Najważniejsze informacje o zamrożeniach cen gazu dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Dofinansowanie do ogrzewania gazowego ma na celu pomoc polskim gospodarstwom domowym, w tym rodzinom dotkniętym złą sytuacją finansową, ze względu na osiągane przez gospodarstwa, niskie dochody oraz innym podmiotom wrażliwym. To dofinansowanie działa w zupełnie inny sposób niż np. pożyczka gotówkowa. Uzyskanych korzyści finansowych nie trzeba będzie później zwracać.

Co więc zyskują gospodarstwa domowe? Gwarancję zamrożenia cen gazu do poziomu cen z 2022 roku (do 200,17 zł za MWh). Dodatkowo zamrożone zostaną opłaty dystrybucyjne. To nie wszystko, ponieważ uchwała przyznaje też ulgę związaną z refinansowaniem podatku VAT.

Podsumowanie informacji: ogrzewanie gazowe a dodatek osłonowy

W 2022 roku można było uzyskać dodatek osłonowy na gaz wynoszący od 1000 do 1500 zł. Chociaż termin składania wniosków o dofinansowanie rachunków za gaz minął, polskie gospodarstwa domowe nadal mogą korzystać z innych dodatków, w tym zwrotu nadpłaconego podatku VAT na gaz, który w 2023 roku zwiększył się do 23% (z 0% w 2022 roku).

O ile dodatki do gazu, o które można było wnioskować w ostatnim kwartale 2022 roku były przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, o tyle refinansowanie podatku VAT obejmuje tylko niewielki procent najuboższych gospodarstw domowych. Aby uzyskać zwrot kosztów, należy złożyć odpowiedni wniosek do swojej gminy lub przez Internet i załączyć do niego wymagane dokumenty. Zwrot za podatek VAT za gaz zostanie przesłany bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy, które zostało podane w formularzu zgłoszenia.

Najczęściej zadawane pytania o dodatek osłonowy do gazu

Dla kogo dopłaty do gazu w 2023 roku?

Dofinansowania do gazu są dedykowane osobom, które uzyskują najniższe dochody w kraju. Przewidziano odpowiednie progi dochodowe. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego próg wynosi 2100 zł, natomiast dla wieloosobowego gospodarstwa domowego wynosi 1500 zł. Dopłata do gazu w 2023 obejmuje refinansowanie podatku VAT, który w 2023 roku wzrósł z 0% w 2022 do 23%.

Jak otrzymać dofinansowanie do rachunków za gaz?

Aby otrzymać dofinansowanie do rachunków za gaz, należy spełnić odpowiednie kryteria opisane w ustawie. Dofinansowanie zostało przewidziane dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach nieprzekraczających 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2100 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy, wraz z fakturą za gaz, dowodem wpłaty i umową zawartą między dostarczycielem gazu. Odpowiednia kwota jest zwracana w ciągu 30 dni na konto bankowe podane we wniosku.

Czy będzie dostępne dofinansowanie rachunków za gaz w 2023 roku?

Tak. Z dofinansowania rachunków za gaz w 2023 roku mogą skorzystać osoby z najniższymi dochodami, nieprzekraczającymi progów zapisanych w ustawie. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w gminie lub przez Internet, załączając do niego miesięczną fakturę za gaz, dowód wpłaty oraz umowę zawartą z operatorem na dostarczanie gazu.

Dla kogo jest doplata za gaz wynosząca 500 zł?

Dodatek 500 zł mogą otrzymać te gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, który jest zasilany skroplonym gazem LPG. Ta dopłata obowiązywała w 2022 roku i nie jest kontynuowana w 2023 roku.

Czy można otrzymać dodatek osłonowy na ogrzewanie gazowe?

Dodatek osłonowy przyznawany w 2022 roku obejmował wszystkie gospodarstwa domowe, które wykorzystywały w swoich domach i mieszkaniach ogrzewanie gazowe.

Jakie piece obejmuje dodatek osłonowy?

Gospodarstwa domowe, które chciały uzyskać dodatek osłonowy w 2022 roku mogły wykorzystywać w swoim domu lub mieszkaniu: kocioł na paliwo stałe zasilany biomasą, lub peletem drzewnym, kocioł na paliwo stałe, kozę, kominek, ogrzewacz powietrza, piecokuchnię, trzon kuchenny, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy lub kocioł olejowy.

Odnośniki
 1. 1
  ISAP – Интернет-система правовых актов
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967
 2. 2
 3. 3
Udostępnij:
4.9 / 5
(38 ocen)
Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Sortuj: Nowe

Podobne pozycje

left
background image
Najpopularniejsze
Średnia krajowa 2023 - ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce?

Średnia krajowa pomaga w zrozumieniu poziomu wynagrodzeń Polaków w danym roku. Dane dotyczące 2023 roku poznamy dopiero na początku 2024 roku, ale już teraz wiadomo, że w 2022 roku średnia krajowa okazała się rekordowa.

1450
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Ile kosztuje 1 kWh w 2023 r.? Cena prądu w Polsce i poradnik użytkownika

Ceny prądu w Polsce rosną. Wielu odbiorców chce płacić jak najmniej, oszczędzając energię i wybierając najtańszych dostawców prądu. Dowiesz się, ile kosztuje 1 kWh prądu, co wpływa na ostateczną cenę i poznaj sposoby na oszczędzanie prądu.

2860
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Płaca minimalna 2023 w Polsce

Rok 2023 jest szczególny, jeśli chodzi o zmianę płacy minimalnej w Polsce. Została ona podwyższona aż dwukrotnie - pierwszy raz w styczniu 2023 a kolejny w lipcu 2023. Dowiedz się więcej.

1183
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Waloryzacja emerytur 2023 - gwarantowana podwyżka [AKTUALNA tabela]

Waloryzacja emerytur 2023 wyniosła 14,8% lub gwarantowane podwyższenie emerytury o 250 zł. Dowiedz się, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Przedstawiamy aktualną tabelę z nowymi emeryturami od 1 marca 2023 roku.

924
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 wyniesie 215,84 zł. Dowiedz się, komu przysługuje ta kwota i jak złożyć wniosek o dodatkowe dofinansowanie. Sprawdzamy, kiedy spodziewana jest podwyżka zasiłku.

3550
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Ile kosztuje Prawo Jazdy 2023-24? Cena kursu na prawo jazdy kat. B, A, C, D, T

Prawo jazdy to jeden z pierwszych większych wydatków osób wkraczających w dorosłość oraz wszystkich chcących zyskać niezależność. Do kosztów prawa jazdy wlicza się cena kursu oraz egzaminu.

2095
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Jak sprawdzić BIK za darmo przez Internet? Poradnik krok po kroku

Raport BIK to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwoli Ci na bieżąco monitorować Twoją historię kredytową i stan zadłużenia. Dowiedz się, jak pobrać raport BIK zupełnie za darmo.

401
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Najlepiej płatne zawody w Polsce - kto zarabia najwięcej?

W tym artykule sprawdzimy, jakie są najbardziej płatne zawody w Polsce oraz branże, w których zatrudnienie może przynieść wysokie potencjalne zarobki.

183
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku? Sprawdzamy

Sprawdzamy ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku. Dowiedz się wszystkiego o tym ile komornik może zabrać, a ile zostawić na koncie. Przygotuj plan spłaty i zabezpiecz swoje finanse.

330
Brak komentarzy
Czytaj
right