Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi i komu przysługuje?

Data publikacji Data publikacji: 08.05.2023
Edytowane Edytowane: 18.10.2023
Czas czytania Czas czytania: 17 min
wyświetleń 0 wyświetleń

W tym artykule dowiesz się, czym jest zasiłek pielęgnacyjny. Wyjaśniamy ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku i kto może go uzyskać. Przedstawiamy cały proces krok po kroku.

Zasiłek pielęgnacyjny to wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku wynosi 251,84 zł miesięcznie.

251,84 zł to przypadająca na zasiłek pielęgnacyjny kwota, która jest wypłacana osobom uprawnionym od 1 listopada 2019 roku. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego jest regularnie weryfikowana. Oznacza to, że możliwa podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego nastąpi w 2024 roku, kiedy to Rada Ministrów zweryfikuje i podejmie ewentualną decyzję o wysokości świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego.

Warto pamiętać, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie jest wliczana do dochodu. Warto pamiętać o tym szczególnie przy obliczaniu zdolności kredytowej dla pożyczki online.

Co więcej, zgodnie z obowiązującym prawem, zasiłek pielęgnacyjny jest traktowany jako jedno ze świadczeń opiekuńczych świadczeń, co oznacza, że nie może zostać zajęty ani w przypadku egzekucji alimentacyjnej, ani w przypadku egzekucji komorniczej.

Kodeks cywilny wyjaśnia to dokładniej w artykule 8334, który określa, że wszelkie świadczenia rodzinne, w tym zasiłek pielęgnacyjny, są wyłączone spod egzekucji komorniczej.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedna z form pomocy społecznej w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

 • Orzeczona niepełnosprawność i/lub
 • ukończone 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany po to, aby pokryć część wydatków związanych z pomocą i opieką nad osobą niepełnosprawną lub starszą, która nie jest w stanie zadbać o siebie samodzielnie.

Środki pozyskane z zasiłku są przeznaczone dla opiekunów osób zajmujących się osób niepełnosprawnych lub starszych, na których spada ciężar opieki i pomocy w codziennych obowiązkach.

Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny? Organem przyznającym to świadczenie jest ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Warto pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez gminę za pośrednictwem MOPS-ów (Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej).

Zasiłek pielęgnacyjny - ile wynosi w 2023?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w tym roku wynosi 251,84 złotych. Ta kwota jest wypłacana miesięcznie i jest stała od 1 listopada 2019 roku.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił, że w roku 2023 nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. Wzrost cen żywności i leków wpływa na koszty życia, a kwota zasiłku pielęgnacyjnego, która ma pomóc w pokryciu niezbędnych wydatków, jest niska w porównaniu do obecnego poziomu inflacji i cen w sklepach.

Weryfikacja kwoty zasiłku jest prowadzona regularnie i uwzględnia wyniki progu badań dochodowego wsparcia rodzin. Takie badania przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Chociaż weryfikacja odbywa się regularnie nie oznacza, że kwota zasiłku może zostać za każdym razem zmieniona.

Kolejna weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego jest planowana w 2024 roku. Poprzednia weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w 2021 roku, jednak wtedy rząd nie zdecydował się o jej podniesieniu. Co istotne, kwota zasiłku nie podlega stałym waloryzacjom, tak, jak ma to miejsce w przypadku rent czy emerytur.

iW 2017 roku głośno było o pomyśle +400 do zasiłku pielęgnacyjnego. Autor wniosku chciał zmienić Ustawę o świadczeniach rodzinnych powołując się na podpisaną przez prezydenta Ustawę o dodatkach dla osób represjonowanych. Zgodnie z nią takie osoby otrzymywałyby bezterminowo kwotę 402,72 zł (niezależnie od dochodu i na stałe). Pomysł jednak nie został zrealizowany.

Zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje w 2023?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny z ZUS? Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku mogą otrzymać:

 • dzieci niepełnosprawne,
 • osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności,
 • osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia),
 • osoby powyżej 75. roku życia.

Są to osoby, które mają trudności z uzyskaniem finansowania w inny sposób - zasiłek pielęgnacyjny jest więc dla nich potrzebnym zastrzykiem gotówki. Osoby te, ze względu na swój wiek i brak zdolności kredytowej nie mogą też liczyć na alternatywne formy wsparcia, jak pierwsza pożyczka za darmo lub kredyt na dowód.

Starsza kobieta i mężczyzna zastanawiają się komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Kto nie otrzyma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

Są przypadki, w których zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany:

 • Niepełnosprawne dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji finansowanej przez państwo, takiej jak dom pomocy społecznej, zakład poprawczy, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
 • Osoba niepełnosprawna otrzymuje już dodatek pielęgnacyjny[1] lub członkowie rodziny otrzymują świadczenia związane z kosztami pielęgnacji osoby niepełnosprawnej za granicą.

Przypadki, w których nie przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Są sytuacje, w których nie można uzyskać zasiłku pielęgnacyjnego. Prawo do zasiłku nie przysługuje osobom, które:

 • korzystają już z dodatku pielęgnacyjnego,
 • członkowie rodziny otrzymują jakiekolwiek świadczenie opiekuńcze za granicą,
 • osoby niepełnosprawne / niepełnoletnie przebywają w instytucji zapewniającej bezpłatne utrzymanie przez całą dobę.

Kryterium dochodowe do zasiłku pielęgnacyjnego

Nie ma żadnych kryteriów dochodowych, które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Otrzyma je każdy, komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Ponadto nie jest brana pod uwagę sytuacja finansowa, zaciągnięte długi czy pożyczki z wpisami w krd erif bik big. Kwota zasiłku nie jest zależna od sytuacji finansowej i każdy wnioskodawca może spodziewać się uzyskania dokładnie takiej samej kwoty co miesiąc.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Zastanawiasz się, jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowy poradnik z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego, kiedy można otrzymać dodatek pielęgnacyjny 2023 po 75 roku życia, jak złożyć wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć.

Warto pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany z datą wsteczną, licząc od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Oznacza to, że pierwsza wypłata świadczenia obejmie okres przed jego przyznaniem, a kolejne wypłaty będą realizowane regularnie co miesiąc, obejmując okres jednego miesiąca. W praktyce oznacza to, że pierwsza wypłata może być wyższa niż pozostałe, które będą proporcjonalne do okresu, na jaki został przyznany zasiłek.

Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w momencie, kiedy pojawiły się przesłanki do otrzymania zasiłku - stwierdzono niepełnosprawność dziecka, zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności osoby powyżej 16. roku życia lub wnioskodawca ukończył 75. rok życia i nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy.

Niezbędne dokumenty i koszty złożenia wniosku

Każdy, kto chce otrzymać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne lub nad opiekę na osobą powyżej 75 lat powinien złożyć:

 • wypełniony druk SR-3 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

Jeśli zasiłek pielęgnacyjny ma przysługiwać osobie niepełnosprawnej lub niepełnosprawnemu dziecku, należy dodatkowo złożyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z datą powstania niepełnosprawności (kopia + oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający wiek dziecka (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka),

Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny jest bezpłatne.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek zasiłek pielęgnacyjny można złożyć na dwa sposoby:

 • online - poprzez portal Emp@tia,
 • stacjonarnie - w swoim urzędzie miasta lub gminy, w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy zajmującej się realizacją świadczeń.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny ZUS

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny ZUS znajdziesz . Wydrukuj formularz i wypełnij go swoimi danymi. Formularze dostępne są także w urzędach gminy, gdzie można wypełnić je na miejscu.

Młodzi ludzie obliczają wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Jak można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko można uzyskać w prosty sposób - przez Internet i osobiście udając się do urzędu gminy lub miasta. Wzór wniosku można znaleźć w urzędach lub pobrać ze strony ZUS.

Konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednie dokumenty - dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek, skrócony akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka, a także aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby, które nie są prawnym opiekunem dziecka powinny zabrać ze sobą dokument stwierdzający prawo do otrzymywania zasiłku dla dziecka lub inne upoważnienie.

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny - czym się różnią?

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to dwa pojęcia, które często są ze sobą mylone. Są to zupełnie inne świadczenia opiekuńcze, chociaż są regulowane tą samą ustawą o świadczeniach rodzinnych[2].

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na dużo wyższą kwotę, ponieważ jego zadaniem jest zastąpienie pełnego wynagrodzenia osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem i sprawującej nad nim całodobową opiekę. Z kolei zasiłek pielęgnacyjny ma dużo niższą kwotę i pozwala częściowo pokryć wydatki związane z potrzebami osoby niepełnosprawnej lub starszej.

Czym dokładnie różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego? Sprawdźmy najważniejsze różnice.

Kwota na miesiącDla kogo?
Świadczenie pielęgnacyjne2458 zł
 • opiekuna dziecka (matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi)
 • osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny215,84 zł
 • osoby niepełnosprawnej - znaczny lub umiarkowany poziom niepełnosprawności (dziecka, osoby dorosłej),
 • osoby powyżej 75 lat

Kolejnym zasiłkiem jest dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on wszystkim osobom, które ukończyły 75 rok życia oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnego egzystowania. Dodatek jest przyznawany przez ZUS i nie może być łączony z zasiłkiem pielęgnacyjnym.


FAQ: zasiłek pielęgnacyjny 2023

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne w 2023 roku?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko niepełnosprawne w 2023 roku wynosi 215,84 zł.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny 2023 z MOPS?

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany z MOPS od 1 marca 2023 roku wynosi 294,39 zł.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny w 2023 roku?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub osobom, które ukończyły 75 lat. Należy zauważyć, że dodatek pielęgnacyjny jest innym świadczeniem niż zasiłek pielęgnacyjny i przysługuje na podstawie innych przepisów, po spełnieniu określonych w nich warunków.

Osoba, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, nie może jednocześnie otrzymywać zasiłku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS jako uzupełnienie do emerytury lub renty (dla osób uprawnionych do tych świadczeń). Celem jest pomoc w pokryciu kosztów wynikających z niezdolności lub ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Kiedy zwiększy się zasiłek pielęgnacyjny?

Prawdopodobnie w 2024 roku. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego jest regularnie weryfikowana, a ta weryfikacja opiera się na wynikach badań dochodowego wsparcia rodzin prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Weryfikacja ta nie zawsze prowadzi do zmiany kwoty zasiłku, jednakże jest to możliwe. Następna weryfikacja planowana jest na rok 2024. Ostatnia miała miejsce w 2021 roku, ale rząd zdecydował się nie podnosić wtedy kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Ważne jest, że kwota zasiłku nie podlega stałej waloryzacji tak jak np. emerytury czy renty.

Jaka jest kwota zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko?

Miesięczna kwota zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko jest stała i wynosi 215,84 zł. Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, należy złożyć odpowiedni wniosek - elektronicznie lub osobiście w urzędzie gminy.

Aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, należy dostarczyć dokument tożsamości, orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem stopnia lub grupy inwalidzkiej oraz skrócony odpis aktu urodzenia dla dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku, gdy pobyt i utrzymanie osoby niepełnosprawnej nie są w całości lub części finansowane przez budżet państwa, lub Narodowy Fundusz Zdrowia, należy przedstawić zaświadczenie z instytucji zapewniającej opiekę.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia w 2023?

Miesięczna kwota dodatku pielęgnacyjnego dla osoby po 75 roku życia wynosi 294,39 zł. Jeśli osoba wnioskująca o dodatek pielęgnacyjny ukończyła 75 lat nie musi przedstawiać orzeczenia lekarskiego, ale musi przedstawić dokument potwierdzający wiek. Po złożeniu wniosku ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany miesięcznie na konto osoby uprawnionej.

Jak długo można pobierać zasiłek pielęgnacyjny?

Co do zasady zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Są jednak wyjątki, na przykład wtedy, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony. Zasiłek pielęgnacyjny na czas nieokreślony otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat, a na czas określony osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym na określony czas.

Czym różni się zasiłek pielęgnacyjny od świadczenia pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to świadczenia opiekuńcze przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny komu przysługuje? Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się, aby chociaż w części pomóc w pokryciu wydatków związanych z koniecznością opieki i pomocy innej osobie - niepełnosprawnej lub starszej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej lub zatrudnienia, aby móc opiekować się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku wynosi 2458 zł miesięcznie.

Lista czcionek
 1. 1
 2. 2
Udostępnij:
4.9 / 5
(36 ocen)
Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Sortuj: Nowe

Podobne pozycje

left
background image
Najpopularniejsze
Pożyczki ślubne: Jak zapłacić za wesele

Jeśli zastanawiasz się, jak zapłacić za wesele – dla siebie lub kogoś, kogo kochasz – powinieneś jak najszybciej zacząć oszczędzać na to pieniądze.

1051
Brak komentarzy
Czytaj
background image
5 sposobów na wykorzystanie pożyczki gotówkowej

Kiedy ostatni raz znalazłeś się w gorszej sytuacji finansowej i nie byłeś do końca pewien, jak za coś zapłacisz? A co z ostatnim razem, gdy czułeś się przytłoczony liczbą miesięcznych płatności, zaległościami na kartcie kredytowej i tymi

840
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Jak wybrać właściwą pożyczkę krótkoterminową

Myślisz o złożeniu wniosku o pożyczkę krótkoterminową? Na początku warto się zastanowić, ile dokładnie chciałbyś pożyczyć i na jak długo, zanim zaczniesz porównywać oprocentowanie, ponieważ pomoże Ci to w podjęciu decyzji.

809
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Potrzebujesz szybkiej gotówki?

Kiedy potrzebujesz pieniędzy w sytuacji kryzysowej — aby zapłacić za naprawę samochodu, zaległy rachunek lub prywatnego lekarza — możesz podjąć decyzję zanim pomyślisz o swoich przyszłych finansach.

1050
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Czy pożyczka może pomóc w czasie kryzysu?

Znalezienie odpowiedniej pożyczki i zdawanie sobie sprawy z różnych opcji jest szczególnie ważne w kryzysowych czasach.

993
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Średnia krajowa 2023 - ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce?

Średnia krajowa pomaga w zrozumieniu poziomu wynagrodzeń Polaków w danym roku. Dane dotyczące 2023 roku poznamy dopiero na początku 2024 roku, ale już teraz wiadomo, że w 2022 roku średnia krajowa okazała się rekordowa.

1381
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Ile kosztuje 1 kWh w 2023 r.? Cena prądu w Polsce i poradnik użytkownika

Ceny prądu w Polsce rosną. Wielu odbiorców chce płacić jak najmniej, oszczędzając energię i wybierając najtańszych dostawców prądu. Dowiesz się, ile kosztuje 1 kWh prądu, co wpływa na ostateczną cenę i poznaj sposoby na oszczędzanie prądu.

2057
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Płaca minimalna 2023 w Polsce

Rok 2023 jest szczególny, jeśli chodzi o zmianę płacy minimalnej w Polsce. Zostanie ona podwyższona aż dwukrotnie - pierwszy raz w styczniu 2023 a kolejny w lipcu 2023. Dowiedz się więcej.

1129
Brak komentarzy
Czytaj
background image
Waloryzacja emerytur 2023 - gwarantowana podwyżka [AKTUALNA tabela]

Waloryzacja emerytur 2023 wyniosła 14,8% lub gwarantowane podwyższenie emerytury o 250 zł. Dowiedz się, o ile wzrośnie Twoja emerytura. Przedstawiamy aktualną tabelę z nowymi emeryturami od 1 marca 2023 roku.

878
Brak komentarzy
Czytaj
right