Ile może zabrać komornik z pensji w 2023 roku? Sprawdzamy

Wielu dłużników, którzy borykają się ze spłatą zaległych długów poszukuje informacji o tym, ile może zabrać komornik z pensji w 2023 roku. W tym artykule szczegółowo opiszemy nie tylko ile może zabrać komornik, ale także podzielimy się najważniejszymi informacjami o tym, jakiego rodzaju dochody podlegają pod zajęcie komornicze. Czytaj dalej i dowiedz się, jakich działań komornika możesz się spodziewać w 2023 roku, jeśli zalegasz ze spłatą długu.

Dowiedz się, ile może zabrać komornik z pensji w 2023 roku

Sprawdzamy ile komornik może zabrać z pensji w 2023 roku

Masz niespłacone kredyty, raty pożyczki online lub inne zadłużenia? Jeśli zalegasz ze spłatą zbyt długo możesz spodziewać się odwiedzin komornika. Komornik to osoba, która działa na mocy przepisów, w tym przypadku postanowienia sądowego. Zadaniem komornika jest wyegzekwowanie długu.

Wielu dłużników nie do końca rozumie, jakie prawa przysługują komornikowi oraz jakie kwoty może przejąć w imieniu wierzyciela. W tym artykule przyjrzymy się ile komornik może zabrać z wynagrodzenia, czy jest jakakolwiek kwota minimalna, jaką powinien zostawić na koncie oraz czy pobiera inne kwoty z wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia i innych.

Uwaga na zmianę płacy minimalnej w 2023 roku

Komornik może zająć nadwyżkę od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W związku z tym, że minimalna pensja w 2023 roku ma inną wartość w każdej połowie roku, wpłynie to na kwotę, jaką komornik może pobrać z konta:

 • styczeń - czerwiec 2023 - komornik musi zostawić na koncie dłużnika minimum 2709,48 zł netto
 • lipiec - grudzień 2023 - komornik musi zostawić na koncie dłużnika minimum 2783,86 zł netto.

Umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło - ile może zabrać komornik?

Od 2019 roku[1] umowa zlecenie i umowa o pracę (jeśli dłużnik pracuje wyłącznie na podstawie jednej umowy) są traktowane tak samo, jeśli chodzi o możliwość zajęcie kwoty przez komornika. Przed zmianą przepisów w 2019 dochody z umowy zlecenie i umowy o pracę były traktowane inaczej, co nie było korzystne dla osób na tzw. umowach śmieciowych. Co, jednak jeśli dłużnik ma dodatkową pracę i uzyskuje dochody z różnych źródeł? W tym przypadku komornik ma prawo do zajęcia nawet 100% wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Różne źródła dochodu a kwota wolna od zajęcia przez komornika

Warto pamiętać, że komornik nie może zająć całości wynagrodzenia (jeśli jest ono jedynym źródłem dochodu dłużnika). Od 2023 roku, wraz ze zwiększeniem kwoty najniższej krajowej (3490 zł brutto od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 oraz 3600 zł brutto od 1 lipca do 31 grudnia 2023), uległa zmianie kwota od potrąceń komorniczych. Zgodnie z prawem kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym to maksymalnie 50% nadwyżki kwoty netto dla uzyskiwanego wynagrodzenia.

Rodzaj dochoduIle może zająć komornik?
Jeden: umowa o pracę, umowa zlecenieDo maksymalnie 50% wynagrodzenia.
Dwa i więcej: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie100% wynagrodzenia uzyskiwanego z umowy zlecenie lub umowy o dzieło, jeśli jest to dodatkowy dochód

Podsumowując, jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskiwane zarobki kwalifikowały się pod kwotę wolną od zajęcia?

 • Dłużnik musi być osobą fizyczną,
 • uzyskiwane wynagrodzenie z umowy zlecenie lub umowy o pracę pozostaje jedynym źródłem dochodu i utrzymania,
 • wynagrodzenie pojawia się na konto regularnie - jest to dochód stały,
 • zatrudnienie trwa od kilku miesięcy i nie jest pracą dorywczą.

Jeśli jesteś trakcie egzekucji komorniczej lub spodziewasz się jej, nie zapomnij poinformować komornika o aktualnym stanie zatrudnienia oraz powyższych warunkach. Przedstaw niezbędne dokumenty i uchroń się przed zajęciem całości wynagrodzenia. Przydatne mogą okazać się kopie umów, wyciąg z konta bankowego lub wszelkie inne zaświadczenia, które potwierdzą, że uzyskujesz pensję regularnie. Możesz przesłać je komornikowi listownie lub przedłożyć osobiście.

Przywileje, jakie wiążą się ze spełnieniem powyższych warunków zdecydowanie są warte wysiłku. W tym przypadku możesz liczyć na to, że bez względu na wysokość długu oraz etap postępowania komorniczego, na Twoim koncie zawsze zostanie równowartość najniższej krajowej pensji. Jeśli mimo spełnienia warunków komornik nadal zajmuje większą część Twojego wynagrodzenia, masz prawo do złożenia skargi.

Wyjątek - wynagrodzenie z umowy o dzieło

O ile osoby pracujące na umowie o pracę oraz na umowie zleceniu mogą cieszyć się dostępem do części środków odpowiadających najniższej krajowej, tego komfortu nie posiadają osoby pracujące na umowę o dzieło (lub innych umowach).

Taka praca jest uznawana za dorywczą i charakteryzuje się tym, że nie jest regularna i powtarzalna. W tym przypadku, zgodnie z przepisami, komornik może zająć 100% uzyskiwanych zarobków, niezależnie od ich wysokości. Wyłącznie w gestii komornika leży to, czy zdecyduje się pójść z dłużnikiem na ugodę i obniżyć kwotę zajęcia. Niestety, nie sam dłużnik nie może powołać się na żadne limity i kwoty wolne od zajęcia.

Wysokość wynagrodzenia a kwota wolna od zajęcia przez komornika

Zwróćmy też uwagę na same kwoty, które może zająć komornik. W tym przypadku wiele zależy od tego, ile zarabia dłużnik - kwoty zajęcia komorniczego są w pełni uregulowane przepisami, przez co komornik nigdy nie może zająć całej kwoty z konta dłużnika. Na koncie osoby z długami zawsze powinno zostać minimalne wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzeniaKwota do zajęcia przez komornika
do 3490 zł brutto / 2710 zł netto (styczeń - czerwiec 2023) do 3600 zł brutto / 2783,86 zł netto (lipiec - grudzień 2023)komornik nie może zabrać nic z konta dłużnika
powyżej 3490 zł brutto / 2710 zł netto (styczeń - czerwiec 2023) powyżej 3600 zł brutto / 2783,86 zł netto (lipiec - grudzień 2023)komornik może zabrać pełną kwotę ponad pensję minimalną
od 7500 zł brutto / 5440 zł nettokomornik może zabrać 50% wynagrodzenia

Jeśli posiadasz spore długi, nie musisz więc obawiać się, że komornik zajmie wszystkie Twoje dochody.

Zajęcia komornicze przy pracy na niepełny wymiar godzin

Wielu dłużników pracuje w niepełnym wymiarze godzin, na przykład na pół etatu, ¾ etatu lub ¼ etatu. Kwota uzyskiwanych dochodów może być wtedy niższa od minimalnej krajowej. W tym przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie zmniejszać się proporcjonalnie do pensji minimalnej (3490 zł brutto do 30 czerwca i 3600 zł brutto od 1 lipca do 31 grudnia 2023).

Wymiar etatuOkresKwota wolna od zajęcia komorniczego
¼ etatustyczeń - czerwiec 2023872,5 zł brutto, 992,95 zł netto
½ etatustyczeń - czerwiec 20231745 zł brutto, 1370,24 zł netto
¾ etatustyczeń - czerwiec 20232617,5 zł brutto, 2055,75 zł netto
¼ etatulipiec - grudzień 2023900 zł brutto, 713,37 zł netto
½ etatulipiec - grudzień 20231800 zł brutto, 1413,42 zł netto
¾ etatulipiec - grudzień 20232700 zł brutto, 2120,15 zł netto

Można spodziewać się, że w 2024 roku, jeśli rząd ogłosi zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, powyższe kwoty ulegną proporcjonalnej zmianie.

Komornik a niezapłacone alimenty

Jeśli dłużnik zalega z płaceniem alimentów, komornik może postąpić nieco inaczej, ponieważ kwota potrąceń jest wyższa niż w przypadku innych długów. Dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z zajęciem nawet do 60% otrzymywanego wynagrodzenia. Dotyczy to wszystkich źródeł dochodu, w tym wynagrodzenia za umowę o pracę oraz dochodów emerytalnych.

Podsumowując, w 2023 roku komornik może zająć z wynagrodzenia maksymalnie 60% pensji, jeśli dług pochodzi od niezapłaconych alimentów oraz 50% pensji, jeśli długi powstały z innych powodów. Na koncie musi zawsze pozostać minimalna krajowa netto.

Zajęcia komornicze rent i emerytur

Emerytury i renty to kolejny rodzaj uzyskiwanego dochodu, który może zostać zajęty przez komornika. W tym przypadku stosuje się jednak dwie zasady:

 • zastosowanie kwoty wolnej od zajęcia,
 • maksymalny procent potrącenia.

W przypadku maksymalnego procentu potrącenia, kwota różni się dla dłużników alimentacyjnych i niealimentacyjnych:

 • dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z zajęciem nawet do 60% emerytury,
 • dłużnicy niealimentacyjni powinni być przygotowani na zajęcie do 25% emerytury.

Świadczenia państwowe a zajęcia komornicze

Wszelkie świadczenia państwowe są co do zasady wyłączone[2] z zajęć komorniczych. Do tych świadczeń należą między innymi:

 • świadczenia 500+,
 • świadczenia wychowawcze,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • stypendia,
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe,
 • świadczenia jednorazowe i inne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik nie ma prawa zabierać żadnej kwoty z powyższych zaświadczeń. Co jeśli komornik zajmie kwotę uzyskanego świadczenia? Prawdopodobnie nastąpiło to przez pomyłkę, dlatego należy niezwłocznie skontaktować z komornikiem i wyjaśnić sytuację.

Aby uniknąć pomyłek i zabezpieczyć środki pochodzące ze świadczeń państwowych, wiele osób decyduje się na założenie tzw. konta socjalnego, czyli odrębnego subkonta, na które będą spływały wyłącznie świadczenia 500+ i inne. Pomaga to jasno oddzielić różne źródła dochodu i uniknąć pomyłek. W większości polskich banków prowadzenie takich subkont jest darmowe.

Ile komornik musi zostawić na koncie w 2023 roku - kwota wolna od potrąceń

W 2023 roku obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego. Jest to 3490 zł brutto (3600 zł brutto od 1 lipca 2023), czyli wysokość najniższej krajowej. Komornik może zająć na koncie dłużnika jedynie nadwyżkę od tej kwoty - wyjątkiem są dłużnicy alimentacyjni. W tym przypadku komornik sądowy ma prawo zająć do 60% wynagrodzenia. W przypadku, gdy komornik zajmuje konto bankowe, musi zachować kwotę wolną od potrąceń komorniczych.

Czy kwota wolna jest tym samym co kwota wolna od zajęcia od komorniczego?

W związku z zawiłościami procesu komorniczego, wielu dłużnikom często mylą się pojęcia „kwoty wolnej” od „kwoty wolnej od zajęcia komorniczego”. Są to jednak dwa różne terminy:

 • kwota wolna - środki, jakie dłużnik może wypłacić ze swojego konta podczas aktywnego zajęcia egzekucyjnego,
 • kwota wolna od zajęcia komorniczego - środki, które muszą zostać pozostawione przez komornika na koncie dłużnika podczas trwającego postępowania komorniczego.

Kiedy należy spodziewać się komornika?

Lista długów, jakie mogą zaciągnąć osoby fizyczne jest wyjątkowo długa i różnorodna. W momencie, gdy dłużnik zalega z ich spłatą i nie reaguje na monity i ponaglenia kwestią czasu jest moment, gdy komornik zapuka do drzwi.

Rodzaj długuOpis
KonsumenckiDługi, które powstają w wyniku zakupu towarów lub usług. Mogą obejmować długi na kartach kredytowych, pożyczki samochodowe, kredyty gotówkowe, sprzedaż ratalną i inne.
HipotecznyDługi związane z zakupem nieruchomości, kredytem finansującym zakup domu lub mieszkania zabezpieczonym hipoteką.
StudenckiDługi związane z edukacją. Studenci mogą zaciągać pożyczki studenckie, aby pokryć koszty nauki, takie jak czesne, podręczniki, wynajem mieszkania studenckiego itp.
AlimentacyjnyDług powstały w wyniku niepłacenia alimentów na utrzymanie dziecka lub byłego małżonka, które zostały przyznane przez sąd w przypadku rozwodu lub separacji.
PodatkowyDług wynikający z niezapłaconych podatków, takich jak podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy itp.
Z tytułu kar pieniężnychDługi wynikające z nałożonych przez sąd i niezapłaconych kar pieniężnych, np. grzywien lub mandatów.

Jak wygląda proces zajmowania długów przez komornika?

 1. Sąd wydaje stosowny wyrok.
 2. Dokument z wyrokiem jest przedstawiany pracodawcy dłużnika, który w ciągu 7 dni od jego otrzymania powinien poinformować sąd o ostatnim 3-miesięcznym wynagrodzeniu osoby zalegającej ze spłatą, wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia oraz dniu wypłaty. Pracodawca może przy okazji poinformować sąd o innych przeszkodach, które wpływają na potrącenia wynagrodzenia (przez Urząd Skarbowy czy ZUS). Pracodawca nie może uchylić się od przedstawienia tych informacji pod karą grzywny.
 3. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych informacji komornik może rozpocząć ściąganie należności i zajmuje wynagrodzenie dłużnika (zgodnie z przepisami).

Windykator i komornik - poznaj różnice

Wiesz już, że komornik działa wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów, które regulują jego pracę oraz kwoty, jakie może zajmować z konta dłużnika. Egzekucja komornicza podlega pod polskie przepisy, a sam komornik może ściągać długi na różne sposoby. Wszystkie działania są wykonywane w oparciu o wyrok sądu. Komornik to jednak niejedyna strona, które może osobiście zająć się ściąganiem długów.

Prawdziwą zmorą dłużników są windykatorzy. Windykatorzy nie działają z polecenia sądu, a są osobami prywatnymi, których zatrudnia firma lub kancelaria windykacyjna. Niestety, windykatorzy często nie przestrzegają żadnych reguł w ściąganiu długów, a ich zachowania często balansują na granicy prawa i etyki pracy. 

Windykator stara się ściągnąć długi na różne sposoby. Może skontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, wysyłać mu listy, wiadomości SMS i e-mail z przypomnieniami o spłacie długu, proponować alternatywne rozwiązania spłaty, negocjować, a nawet odwiedzić dłużnika w domu.

Warto jednak pamiętać, że windykator nie ma prawa wejść do domu dłużnika bez jego zgody. Nie należy też wyrażać zgody na nękanie, bezprawne zajmowanie majątku lub jego spisywanie, kontakt z sąsiadami i pracodawcą. Windykator nie ma prawa grozić dłużnikowi ani go szantażować.

Odnośniki

[1]https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-potracenia-z-wynagrodzen-umowy-cywilnoprawne-2019

[2] https://www.komornikskora.pl/komornik-prawo-zabrac-500-plus/

FAQ: Ile może zabrać komornik z pensji

Ile pensji może zająć komornik w 2023 roku?

Kwota, jaką może zająć komornik różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dłużnikiem alimentacyjnym, czy niealimentacyjnym. W przypadku tych pierwszych, komornik sądowy może zająć do 60% otrzymywanego wynagrodzenia.

W przypadku dłużników niealimentacyjnych komornik nie może zająć nic z kwoty poniżej najniższej krajowej, całą nadwyżkę powyżej tej kwoty oraz 50% wynagrodzenia w przypadku uzyskiwania dochodów powyżej 7500 zł brutto. Jeśli dłużnik posiada więcej niż jedno źródło dochodu, komornik ma prawo zająć także 100% wynagrodzenia pochodzącego z pracy dodatkowej.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi zawsze tyle, ile najniższa krajowa, czyli 3490 zł brutto (3600 zł brutto od 1 lipca 2023). Dodatkowo wolne od zajęcia komorniczego są świadczenia państwowe, takie jak zasiłek 500+, świadczenia wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, stypendia, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki porodowe, świadczenia jednorazowe i inne. Jeśli zauważysz, że komornik pobrał z konta kwotę ze świadczenia możesz złożyć skargę lub skontaktować się z komornikiem w celu odzyskania tej kwoty.

Ile netto komornik musi zostawić na koncie dłużnika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi zostawić na koncie dłużnika kwotę netto odpowiadającą najniższej krajowej, czyli 2710 zł netto (2783,86 zł netto). Poza tym wolne od zajęcia komorniczego są wszelkie świadczenia państwowe, takie jak zasiłek 500+, zasiłki dla opiekunów, stypendia, świadczenia wychowawcze, dodatki porodowe, świadczenia jednorazowe, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne i inne.

Ile procent wypłaty może zabrać komornik?

Wszystko zależy od tego, ile źródeł dochodu posiada dłużnik. Jeśli jest to jedno źródło dochodu (niezależnie od tego, czy mowa tu o umowie o pracę, o dzieło czy o umowie zlecenie) jest to kwota powyżej nadwyżki odpowiadającej minimalnej pensji (3490 zł brutto / 3600 zł brutto).

W przypadku dłużników alimentacyjnych kwota zajęcia może wzrosnąć do 60% wynagrodzenia. Dla dłużników niealimentacyjnych kwota, jaka może zostać zabrana z pensji to do 50% wynagrodzenia. Na koncie musi zawsze pozostać minimalna krajowa netto. Jeśli dłużnik posiada więcej niż jedno źródło dochodu, komornik ma prawo zająć 100% wynagrodzenia od drugiego i kolejnych pensji.

Date

17.05.2023

4

Views

28

Ile kosztuje pożyczka
Kwota

3.000

3.000

100 zł 5.000 zł
Okres

30

30

dni
15 dni 60 dni
 • Kwota: 0 zł
 • Prowizja: 0%
 • Kwota do spłaty: 0 zł
 • Dzień spłaty: 9/1/2023
Weź pożyczkę

Popularne artykuły

Jak sprawdzić BIK za darmo przez Internet? Poradnik krok po kroku

Jak sprawdzić BIK za darmo przez Internet? Poradnik krok po kroku

Raport BIK to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwoli Ci na bieżąco monitorować Twoją historię kredytową i stan zadłużenia. Dowiedz się, jak pobrać raport BIK zupełnie za darmo.

Ile kosztuje 1 kWh w 2023 r.? Cena prądu w Polsce i poradnik użytkownika

Ile kosztuje 1 kWh w 2023 r.? Cena prądu w Polsce i poradnik użytkownika

Ceny prądu w Polsce rosną. Wielu odbiorców chce płacić jak najmniej, oszczędzając energię i wybierając najtańszych dostawców prądu. Dowiesz się, ile kosztuje 1 kWh prądu, co wpływa na ostateczną cenę i poznaj sposoby na oszczędzanie prądu.

Najlepiej płatne zawody w Polsce - kto zarabia najwięcej?

Najlepiej płatne zawody w Polsce - kto zarabia najwięcej?

W tym artykule sprawdzimy, jakie są najbardziej płatne zawody w Polsce oraz branże, w których zatrudnienie może przynieść wysokie potencjalne zarobki.

Dodatek do gazu 2023 Polska: dofinansowanie i dopłaty

Dodatek do gazu 2023 Polska: dofinansowanie i dopłaty

Możliwość otrzymania dofinansowania do rachunków za gaz pozwala Polakom zaoszczędzić na rosnących cenach surowców energetycznych. Dowiedz się, kto może otrzymać dopłatę za gaz w 2023 roku.

Weź pożyczkę