Płaca minimalna 2023 w Polsce

Na początku roku płaca minimalna 2023 w Polsce wzrosła o 480 zł. Obecnie wynosi 3490 zł. W lipcu 2023 roku zaplanowano kolejną podwyżkę do 3600 zł. Dowiedz się więcej.


Ile wynosi płaca minimalna w Polsce i jak wypadamy na tle innych krajów UE?

Jak kształtowała się minimalna krajowa w Polsce?

Minimalna krajowa w Polsce wzbudza wiele emocji szczególnie wśród osób, których najbardziej dotyczą wszelkie zmiany najniższego wynagrodzenia. Z jednej strony minimalną krajową stosuje wiele państw w Europie, z drugiej, nie brakuje też głosów, że jest to niepotrzebna regulacja. Najniższa krajowa pensja jest uważana przez rządzących za minimalny próg pozwalający na godne życie, z drugiej strony, może prowadzić do nadużyć przez nieuczciwych pracodawców. Oznacza to, że osoby zarabiające minimalną krajową często nie są w stanie związać końca z końcem i doczekać to tzw. pierwszego. Z tego powodu w Polsce dużą popularnością cieszy się szybka gotówka online, która pozwala uzupełnić braki w domowym budżecie, wywołane zbyt niskimi zarobkami.

Przyjrzyjmy się jak kształtowała się polska minimalna krajowa od 2000 roku, gdy wynosiła 700 zł. Próg 1000 zł został przekroczony w 2008 roku, w 2017 roku wyniosła równe 2000 zł, a już 5 lat później, w 2020 roku przekroczyła próg 3000 zł.

RokMinimalna krajowa brutto
Lipiec 20233600 zł
Styczeń 20233490 zł
20223010 zł
20212800 zł
20202600 zł
20192250 zł
20182100 zł
20172000 zł
20161850 zł
20151750 zł
20141680 zł
20131600 zł
20121500 zł
20111386 zł
20101317 zł
20091276 zł
20081126 zł
2007936 zł
2006899 zł
2005849 zł
2004824 zł
2003800 zł
2002760 zł
2001760 zł
2000700 zł

Ile wynosi najniższa krajowa 2023?

Obecnie, w pierwszej połowie 2023 roku najniższa krajowa 2023 w Polsce kształtuje się następująco:

 • Minimalna płaca brutto na pełen etat wynosi 3 490 zł.
 • Najniższa krajowa 2023 netto na pełen etat wynosi 2 709 zł.
 • Minimalna płaca brutto na ½ etatu wynosi 1 1745 zł.
 • Minimalna płaca krajowa netto na ½ etatu wynosi 1 370 zł netto.
 • Stawka godzinowa na umowie o dzieło lub umowie zlecenie wynosi 22,80 zł brutto (+ 3,10 zł w stosunku do 2022 roku).

Najniższa krajowa 2023 rok netto

Dla wielu pracowników najbardziej interesującym wskaźnikiem jest najniższa krajowa 2023 rok netto, która pozwala zrozumieć, jaką kwotę wynagrodzenia dana osoba otrzyma na rękę. Obliczenie ile wynosi minimalna krajowa 2023 netto nie jest trudne - wystarczy wziąć najniższe wynagrodzenie brutto i odjąć od niego składkę zdrowotną, społeczną oraz podatek PIT. Ewentualne dodatkowe koszty są już związane bezpośrednio z umową o pracę, w tym terminowym złożeniem PIT-2, dodatków za dojazd do pracy czy uczestniczenia w PPK.

Reprezentatywny przykład przedstawiający najniższą krajową 2023 netto dla osoby niekorzystającej z wyżej wymienionych opcji i ulg, mającej ukończone 26 lat, zatrudnionej na umowę o pracę przedstawia się następująco:

Wynagrodzenie minimalne 2022Wynagrodzenie minimalne styczeń 2023Wynagrodzenie minimalne lipiec 2023
Minimalna krajowa brutto3 010 zł3 490 zł3 600 zł
Najniższe wynagrodzenie netto2 363,56 zł2 709,48 zł2 783,86 zł
Podatek PIT0,00 zł31,00 zł43,00 zł
Składka rentowa45,15 zł52,35 zł54,00 zł
Składka chorobowa73,75 zł85,51 zł88,20 zł
Składka zdrowotna233,76 zł271,04 zł279,58 zł
Składka emerytalna293,78 zł340,62 zł351,36 zł

Minimalne wynagrodzenie 2023: kto skorzysta najwięcej?

Rok 2023 przyniósł wiele zmian dla polskich pracowników. Przede wszystkim w 2023 roku podatnicy, którzy zarabiają tyle, ile wynosi najnizsza krajowa w Polsce będą płacić stawkę podatkową 12% od podstawy opodatkowania przekraczającej 30 tys. zł.

Placa minimalna 2023 netto wyniesie najwięcej dla osób poniżej 26. roku życia, ponieważ są oni zwolnieni z podatku dochodowego i nie muszą płacić zaliczek na PIT. Kto skorzysta najmniej? Z pewnością będą to osoby zatrudnione, które są uczestnikiem PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. W tym przypadku ich wynagrodzenie będzie dodatkowo pomniejszone o wysokość składki PPK.

Aktualnie wynosi ona 2% wynagrodzenia. Dodatkowo opodatkowaniu (jako przychód wynikający z wykonywanej pracy) podlegają wpłaty na PPK dokonywane przez pracodawcę. W efekcie każdy pracownik, który nie wypisał się z programu PPK płaci wyższy podatek niż pracownik, który zrezygnował z PPK lub nie podlega temu programowi.

Zarobki najniższa krajowa: umowa zlecenie i minimalna stawka godzinowa netto

Zmiana płacy minimalnej w 2023 roku nie dotyczy osób pracujących na umowie zlecenie. Praca takich osób jest od 2017 roku objęta minimalną stawką godzinową, która także zmienia się każdego roku.

Rok 2023 przyniósł zmiany także w stosunku do minimalnych stawek godzinowych. Od stycznia 2023 roku stawka godzinowa brutto wyniesie 22,80 zł, natomiast już w lipcu 2023 roku zwiększy się do 23,50 zł brutto.

Oznacza to, że stawka godzinowa netto wynosi 16,41 zł od stycznia 2023 roku, a od lipca tego roku wzrośnie do 16,98 zł. Nie każdy pracownik otrzyma jednak taką samą stawkę - dokładna kwota wypłacana na rękę będzie różnić się w zależności od opłacanych stawek oraz zwolnienia z opodatkowania.

Minimalna stawka godzinowa - styczeń 2023Minimalna godzinowa stawka - lipiec 2023
Stawka brutto22,80 zł23,50 zł
Stawka netto16,41 zł16,98 zł

Pensja minimalna w 2023 - praca na niepełnym etacie

Pensja minimalna to wskaźnik, który obejmuje wynagrodzenie osób pracujących na pełnym etacie, w pełnym wymiarze czasu. Jeśli osoba pracuje na niepełnym etacie, czyli mniej niż 8 godzin dziennie, jej najniższa pensja krajowa jest rozliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. Sprawdź poniższy przykład.

EtatNajniższa krajowa 2023 brutto - styczeńNajniższa krajowa brutto 2023 - lipiec
Pełen etat3 490 zł3 600 zł
¾ etatu2 617,50 zł2 700 zł
½ etatu1 745 zł1 800 zł
¼ etatu872,50 zł900 zł

Dlaczego płaca minimalna w Polsce zwiększyła się w 2023 roku?

Płaca minimalna w Polsce zwiększa się praktycznie co roku. Celem tej podwyżki jest zmniejszanie nierówności w dochodach Polaków. Ponadto rządowe podwyżki płacy minimalnej mają na celu ochronę pracowników przed wykonywaniem pracy za zbyt niskie stawki.

Mimo to grupa najmniej zarabiających Polaków nadal ma trudności z polepszeniem swojej sytuacji życiowej. W efekcie dużą popularnością w tej grupie społeczeństwa cieszą się alternatywne sposoby na pozyskiwanie gotówki, takie jak pożyczki online w 15 minut.

Głównym powodem dużego wzrostu płacy minimalnej w 2023 roku oraz aż dwukrotnego jej podniesienia (w styczniu i w lipcu), stała się galopująca inflacja, a także kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie.

Pensja minimalna w Polsce i w Europie

Dlaczego płaca minimalna wzbudza tyle emocji? Co warto wiedzieć na jej temat?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik w Polsce wykonujący pracę na pełen etat. Wysokość płacy minimalnej systematycznie rośnie, wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej w kraju. W ostatnich latach minimalne wynagrodzenie coraz częściej przekracza kolejne progi, a szacuje się, że w 2024 roku ma przekroczyć próg 4000 zł. Chociaż są już pierwsze zapowiedzi podwyżki płacy minimalnej na początku 2024 roku, wiele zależy od sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.

W 2022 roku najniższą krajową zarabiało nieco ponad 2 mln Polaków. Te szacunki mogą jednak być niedokładne ze względu na sporą ilość osób pracujących w tzw. szarej strefie. Wszelkie zmiany w wysokości płacy minimalnej wzbudzają wiele emocji wśród osób, które wciąż znajdują się w grupie najmniej zarabiających Polaków. Każda podwyżka płacy minimalnej bezpośrednio oddziałuje na zawartość ich portfeli.

Wszystko wskazuje jednak na to, że nawet obiecane przez rząd podwyżki wciąż nie dorównują wysokim wskaźnikom inflacji. Osoby zarabiające płacę minimalną, ze względu na swoją niską zdolność kredytową, mogą mieć problemy z zaciąganiem kredytów bankowych. W związku z tym coraz częściej interesują się pozabankowymi chwilówkami, takimi jak darmowa pożyczka dla nowych klientów lub kredyt konsolidacyjny ułatwiający spłatę dotychczasowych zadłużeń.

Wymiar etatu a zmiana wysokości płacy minimalnej

Chociaż najpopularniejszy wskaźnik płacy minimalnej odnosi się do pracy na pełen etat, nie brakuje osób, pracujących na pół etatu, jedną czwartą etatu i mniej. Powodów pracy na mniej niż pełen etat może być wiele. Wielu pracowników musi spełniać inne obowiązki rodzinne i prywatne lub dokształcać się i zdobywać nowe umiejętności. Każde zwiększenie płacy minimalnej wpływa jednocześnie na zmianę wynagrodzenia dla osób pracujących na część etatu. Ta zmiana jest obliczana proporcjonalnie do czasu pracy.

Płaca minimalna Polska a inne kraje Europy

Jaki jest stosunek płacy minimalnej w Polsce do średniej krajowej? Ostatnie dostępne dane z 2015 roku wskazują, że wynosi on 45,5%. Jest to mniej niż w Grecji (56,4%), Luksemburgu (50,3%) i Francji (46,6%), jednak więcej niż w Niemczech (42%), Wielkiej Brytanii (40,9%) i Hiszpanii (36%).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku, minimalne wynagrodzenie brutto otrzymywało ponad 2 miliony osób zatrudnionych w Polsce. To o 20% więcej niż w 2020 roku.

Dodatki do płacy minimalnej

Od 2023 roku zwiększyły się też niektóre świadczenia, które przysługują pracownikom spełniającym określone kryteria.

Jeśli pracownik stawia się w miejscu pracy i jest gotowy do wykonywania swoich obowiązków, jednak nie może tego zrobić z winy pracodawcy, może otrzymać pensję za gotowość do pracy. Pracownik może też otrzymać wynagrodzenie za przestój w pracy - jego wysokość zależy od stawki godzinowej pracownika lub miesięcznej pensji. Zwykle wynosi ono 60% wynagrodzenia, jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie osoby pracującej na pełnym etacie.

Polscy pracownicy mogą też otrzymać dodatek za pracę w godzinach nocnych, który podczas pracy w godzinach nocnych zwiększa stawkę godzinową o 20%. Warto wspomnieć też o odprawie za zwolnienie grupowe. Każda osoba objęta zwolnieniem grupowym może otrzymać 52 350 zł, czyli 15-krotność płacy minimalnej w danym roku. Pracownicy mogą otrzymać także odszkodowanie na mobbing, wynoszącą co najmniej tyle, ile aktualna płaca minimalna w Polsce.

Minimalne wynagrodzenie i dodatki do wypłaty

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może otrzymywać dodatki zwiększające jego comiesięczne dochody. Do najpopularniejszych z nich należą:

 • dodatek za staż pracy,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • dodatki za szkolenia,
 • dodatek za ponadprzeciętne osiągnięcia w pracy,
 • dodatek za znajomość języków obcych,
 • nagrody i premie wynikające z regulaminu pracy.

Co istotne, od 2020 roku do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za staż pracy. Dodatek za staż pracy to jeden z najpopularniejszych dodatków wśród pracowników tzw. budżetówki. Zwykle taki dodatek jest obliczany proporcjonalnie do stażu pracy danej osoby, np. nauczyciel z 25-letnim stażem pracy może otrzymać dodatek wynoszący 25% wynagrodzenia. Przed rokiem 2020 ten dodatek był doliczany do płacy minimalnej brutto. Po tych zmianach pracownicy objęci tym dodatkiem uzyskali możliwość otrzymywania wyższego wynagrodzenia.

Płaca minimalna w Polsce 2023 a koszty zatrudnienia pracownika

Płaca minimalna w Polsce wynosi obecnie 3490 zł brutto. Nie jest to jednak najniższa krajowa 2023 na rękę netto, jaką otrzymuje pracownik. Od tej kwoty odciągane są składki i zaliczka na podatek PIT.

Dodatkowo każdy pracodawca ponosi następujące koszty zatrudnienia pracownika:

 • składka rentowa (226,85 zł)
 • składka emerytalna (340,60 zł)
 • składka wypadkowa (62,82 zł)
 • składka na Fundusz Pracy (85,51 zł)
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (3,49 zł).

Oznacza to, że do minimalnego wynagrodzenia 3490 zł brutto należy doliczyć powyższe składki, które są odprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę. Sumując dodatkowe koszty każdy pracodawca zatrudniający pracownika i oferując mu płacę minimalną ponosi całkowity koszt zatrudnienia w wysokości 4209 zł.

Chociaż podwyższenie płacy minimalnej jest dobrą wiadomością dla samych zatrudnionych, stanowi ono dodatkowe obciążenie dla pracodawców. Zwłaszcza przy coraz wyższych cenach półproduktów i wysokich rachunkach za energię ma to odbicie w coraz wyższych cenach, które nakręcają inflację.

Wpływ inflacji na płacę minimalną

Jednym z powodów, dla których zdecydowano się podnieść najniższa krajową 2023 brutto była inflacja. Wciąż jednak wysokość wskaźnika inflacji jest tak duża, że nawet podwyżka minimalnej krajowej nie zdoła złagodzić strat, jakie codziennie ponoszą Polacy wskutek galopujących cen. Dużą popularnością wśród osób, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej związanej z coraz wyższymi cenami i niskimi zarobkami cieszą się chwilowki 24/7 bez baz, czyli szybkie pożyczki bez BIKu i KRD przez Internet, także dla osób ze złą historią kredytową. Wróćmy jednak do inflacji i płacy minimalnej.

Porównajmy dwa wskaźniki:

 • w styczniu 2023 najnizsza krajowa w Polsce wzrosła o 16% z 3010 zł do 3490 zł (brutto).
 • w styczniu 2023 inflacja w Polsce podana przez GUS wyniosła 17,2%.

Oznacza to, że siła nabywcza osób, które zarabiają najniższe wynagrodzenie nadal jest zbyt niska. Kolejna podwyżka płacy minimalnej zaplanowana jest na 1 lipca 2023 roku. Wtedy to płaca minimalna wzrośnie o 20% w stosunku do płacy minimalnej w 2022 roku.

Czy w kolejnych latach czekają nas dalsze wzrosty płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie w Polsce ustala się na mocy specjalnej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (z października 2022 roku). Rozporządzenie z decyzją o ewentualnym podwyższeniu płacy minimalnej ogłaszane przez Radę Ministrów do 15 września danego roku. Oznacza to, że informację o wysokości płacy minimalnej w 2024 poznamy już w połowie września 2023 roku.

To ile ostatecznie wyniesie płaca minimalna zależy od wyniku negocjacji Rady Dialogu Społecznego. Ostateczna wysokość minimalnej pensji zależy od poziomu życia danych grup społecznych, średnich wydatków gospodarstw domowych, wysokości przeciętnego wynagrodzenia czy wskaźnika cen. Wszystkie szczegóły na temat ustalania ostatecznej płacy minimalnej na dany rok zawiera wcześniej wspomniana ustawa.

Polski rząd zapowiedział już, że minimalna płaca w Polsce będzie nadal rosnąć. Zgodnie z zapowiedziami już na początku 2024 roku ma wynieść 4000 zł brutto. Wszystko zależy jednak od sytuacji gospodarczej w Polsce oraz pojawienia się ewentualnej recesji gospodarczej.

Najniższa krajowa 2023: ile netto na rękę?

Polaków zatrudnionych na umowie o pracę otrzymają dwie podwyżki najniższej krajowej w ciągu roku. Pierwsza podwyżka nastąpiła w styczniu 2023 roku. W efekcie najniższa krajowa netto wzrosła do 2 709 zł. Kolejna podwyżka spodziewana jest na lipiec 2023 roku. Wtedy to płaca minimalna netto zwiększy się do 2 783 zł.

Oczywiście nie oznacza to, że każdy zatrudniony na umowę o pracę otrzyma takie samo wynagrodzenie netto. Wiele zależy do wieku zatrudnionego oraz innych kosztów lub dodatków do comiesięcznej pensji.

Ile wynosi minimalne minimalna pensja w innych krajach w Europie?

Minimalna pensja to ważny wskaźnik, który jest regulowany nie tylko w Polsce. W każdym kraju wzbudza wiele emocji i nierzadko to, ile wynosi placa minimalna w danym kraju jest uważana za wyznacznik zamożności danego państwa. Wyłącznie w sześciu krajach Unii Europejskiej placa minimalna nie jest oficjalnie regulowana.

Do tych krajów należą: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Szwecja oraz Włochy. Płacy minimalnej nie stosują też kraje spoza Unii Europejskiej, w tym Norwegia, Szwajcaria i Islandia. Średnia pensja w Polsce, podobnie, jak płaca minimalna, nadal plasuje się w końcówce wśród krajów Unii Europejskiej.

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2023 roku w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej i nie tylko kształtuje się następująco:

 • Belgia - 1 955 €
 • Bułgaria 399 €
 • Chorwacja 700 €
 • Czechy 717 €
 • Estonia 725 €
 • Francja 1 709 €
 • Grecja 832 €
 • Hiszpania 1 167 €
 • Holandia 1 934 €
 • Irlandia 1 808 €
 • Litwa 840 €
 • Luksemburg 2 387 €
 • Łotwa 620 €
 • Malta 835 €
 • Niemcy 1 981 €
 • Polska 746 €
 • Portugalia 887 €
 • Rumunia 606 €
 • Słowacja 700 €
 • Słowenia 1 304 €
 • Węgry 579 €

Kraje spoza Unii Europejskiej:

 • Albania 285 €
 • Czarnogóra 450 €
 • Macedonia Północna 293 €
 • Serbia 420 €
 • Turcja 416 €.
Date

05.03.2023

466

Views

1089

Ile kosztuje pożyczka
Kwota

3.000

3.000

100 zł 5.000 zł
Okres

30

30

dni
15 dni 60 dni
 • Kwota: 0 zł
 • Prowizja: 0%
 • Kwota do spłaty: 0 zł
 • Dzień spłaty: 6/9/2023
Weź pożyczkę

Popularne artykuły

Dodatek do gazu 2023 Polska: dofinansowanie i dopłaty

Dodatek do gazu 2023 Polska: dofinansowanie i dopłaty

Możliwość otrzymania dofinansowania do rachunków za gaz pozwala Polakom zaoszczędzić na rosnących cenach surowców energetycznych. Dowiedz się, kto może otrzymać dopłatę za gaz w 2023 roku.

Jak wybrać właściwą pożyczkę krótkoterminową

Jak wybrać właściwą pożyczkę krótkoterminową

Myślisz o złożeniu wniosku o pożyczkę krótkoterminową? Na początku warto się zastanowić, ile dokładnie chciałbyś pożyczyć i na jak długo, zanim zaczniesz porównywać oprocentowanie, ponieważ pomoże Ci to w podjęciu decyzji.

Potrzebujesz szybkiej gotówki?

Potrzebujesz szybkiej gotówki?

Kiedy potrzebujesz pieniędzy w sytuacji kryzysowej — aby zapłacić za naprawę samochodu, zaległy rachunek lub prywatnego lekarza — możesz podjąć decyzję zanim pomyślisz o swoich przyszłych finansach.

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 wyniesie 251,84 zł. Dowiedz się, komu przysługuje ta kwota i jak złożyć wniosek o dodatkowe dofinansowanie. Sprawdzamy, kiedy spodziewana jest podwyżka zasiłku.

Weź pożyczkę